نوشته‌ها

بروزرسانی سامانه (تیر ماه ۹۶)

بروز رسانی های سامانه و امکانات جدید سامانه پیامک تسنیم

۱- رفع اختلال ارسال تکراری پیامک مناسبت

۲- امکان تنظیم ترتیب نمایش پوشه های پیامک دریافتی و ارسال

۳- رفع اختلال ارسال سن و جنسیت اپراتور ۵۰۰۰۱

۴- رفع اختلال نمایش شماره موبایل تکراری در خروجی دفترچه تلفن