نوشته‌ها

راهنمای پنل کاربری- ارسال براساس سن و جنسیت

سن و جنسیت:

در صورتی که تمایل داشته باشید ، به جامعه هدف خاصی با بازه سنی و جنسیت مشخصی پیامک ارسال نمایید می توانید از این ماژول استفاده بفرمایید.

*نکته: :توجه فرمایید که پیامک های ارسالی از این بخش دارای ضریب می باشد،برای مشاهده ضریب به بخش “تعرفه پیامک” مراجعه نموده و ضریب سن و جنسیت را ملاحظه نمایید.

بنابراین هزینه هر پیامک فارسی برابر است با (ضریب فارسی*ضریب سن و جنسیت) از پیش شماره ای که ارسال خود را از آن انجام می دهید.

ادامه مطلب …