نوشته‌ها

بروزرسانی سامانه (مرداد ماه ۹۶)

بروز رسانی های سامانه و امکانات جدید سامانه پیامک تسنیم

۱- بهینه سازی دیتابیس و افزایش سرعت سامانه

۲- افزودن سطح تعرفه در قیمت خطوط (پنل نمایندگی)