نوشته‌ها

بروزرسانی سامانه (خرداد ماه ۹۶)

بروز رسانی های سامانه و امکانات جدید سامانه پیام کوتاه تسنیم

۱- فعالسازی بخش نمایندگی باشگاه مشتریان

۲- فعالسازی  انتقال پیامک به URL های دارای https

۳- بروزرسانی مستندات وبسرویس REST