نوشته‌ها

بروزرسانی سامانه (مهرماه ۹۶)

بروز رسانی های سامانه و امکانات جدید سامانه پیامک تسنیم

۱-امکان ارسال پیامک صوتی متنی خودکار در ارسال پیامک تکی

۲- فعالسازی وبسرویس ارسال پیامک صوتی

۳- ارسال پیامک هشدار موجودی انبار در باشگاه مشتریان به تفکیک محصولات