نوشته‌ها

راهنمای پنل کاربری- امکانات (قسمت سوم)

 شماره دهی:

این ماژول همانند ماژول کد دهی می باشد،مخاطبین با ارسال کلید واژه می توانند شماره ای را دریافت نمایند. شماره های تولید شده در این ماژول در بازه تعیین شده ای به همراه گام پرش می باشد. می توان از این ماژول به همراه ماژول کد خوان برای موارد متعددی استفاده نمود.

جهت ایجاد و استفاده از ماژول شماره دهی روی “درج شماره دهی جدید ” کلیک می نماییم .در صفحه جدیدی که نمایش داده می شود :

ادامه مطلب …