نوشته‌ها

راهنمای پنل کاربری- امکانات (قسمت دوم)

مسابقه:

از طریق این ماژول می توانید یک یا چند مسابقه پیامکی راه اندازی نموده و برای هر مسابقه چندین سوال در نظر بگیرید. هنگامی که مخاطب کلیدواژه تعریف شده برای شرکت در مسابقه را ارسال نماید، مسابقه شروع شده و سوالات به ترتیب برای وی ارسال خواهد شد. در انتها سیستم به صورت خودکار جمع بندی کرده و امتیاز مخاطب را برآورد و برایش ارسال می نماید.
بدین منظور، روی “درج مسابقه جدید” کلیک نمایید

ادامه مطلب …